שותפים לדרך

בשל התחומים השונים ומגוון הפתרונות השונים אותם החברה מעניקה, בחרנו את אנשי מקצוע המובילים. בתחומי: תכנון, רישוי ורגולציה, ביצוע, ניהול ופיקוח, ייעוץ משפטי וכלכלי, פתרונות מימון, פתרונות תחזוקה טכנולוגיים, הטמעת טכנולוגיות ייחודיות והתייעלות אנרגטית.

החברה משלבת בפעילותה בנוסף- אנשי פיתוח עסקי, אקדמיה ומחקר לפיתוח פתרונות ואתרים טכנולוגיים ומחקריים, כמו גם יועצים חיצוניים מנוסים לתחומים משלימים נוספים לפעילויות מטעם החברה והלקוחות מטעמה. 

הצוותים השונים הינם בעלי ניסיון עשיר בתכנון של מאות פרויקטים, פיתוח תב"עות ייעודיות, פיתוח אתרי חלוץ ומחקר, הקמת מערכות ותחזוקתן וניסיון עסקי רחב במגזר הפרטי והממשלתי בענף האנרגיה והתשתיות. 

הבחירה באנשי מקצוע מעולים ובכירים מטרתה ליצור 'נבחרת עלית' אשר תוכל להעניק יחד עם Solar360 את מימוש הפרויקטים האיכותיים והשירותים השונים בסטנדרטים גבוהים, חלקם באופן חדשני וראשוני.

להלן רשימת חלק משותפינו לדרך:

התייעלות אנרגטית ומתקני אגירה

תחום התייעלות אנרגטית הינו תחום בעל חשיבות גדולה לבעלי נכסים המעוניינים לשפר ולהוריד את ההוצאות התפעוליות השוטפות מטעמם. לעיתים שיעור החסכון בהטמעת טכנולוגיות בתחום גדול יותר מכל תמורה שתתקבל
ממערכות סולאריות לאורך תקופה של 25 שנה. החברה משלבת את תחום ההתייעלות האנרגטית במודל 360 (היפר לינק) מטעמה. פעילות החברה בתחום:
– הטמעת טכנולוגיות חדשניות לצמצום צריכה במבנים כולל טכנולוגיות חדשניות
שאינן בתחומים הסטנדרטיים המקובלים בתחום (תאורה, חימום מים ומזגנים).
– הקמת מתקני אגירה מותאמים לגודל המערכות תוך בחינת שימוש בטכנולוגיות
חדשניות עבור מערכות מסחריות, ביתיות ועמדות הטענה לרכבים.
– פיתוח וקידום טכנולוגיות להתייעלות אנרגטית דרך אתרי מחקר ומודלים נוספים.

קרא עוד

תחומי פעילות ופיתוח

Solar360 פועלת בתחומי

הפעילות הבאים:

התייעלות אנרגטית ומתקני אגירה

תחום התייעלות אנרגטית הינו תחום בעל חשיבות גדולה לבעלי נכסים המעוניינים לשפר ולהוריד את ההוצאות התפעוליות השוטפות מטעמם. לעיתים שיעור החסכון בהטמעת טכנולוגיות בתחום גדול יותר מכל תמורה שתתקבל
ממערכות סולאריות לאורך תקופה של 25 שנה. החברה משלבת את תחום ההתייעלות האנרגטית במודל 360 (היפר לינק) מטעמה. פעילות החברה בתחום:
– הטמעת טכנולוגיות חדשניות לצמצום צריכה במבנים כולל טכנולוגיות חדשניות
שאינן בתחומים הסטנדרטיים המקובלים בתחום (תאורה, חימום מים ומזגנים).
– הקמת מתקני אגירה מותאמים לגודל המערכות תוך בחינת שימוש בטכנולוגיות
חדשניות עבור מערכות מסחריות, ביתיות ועמדות הטענה לרכבים.
– פיתוח וקידום טכנולוגיות להתייעלות אנרגטית דרך אתרי מחקר ומודלים נוספים.

קרא עוד

התייעלות אנרגטית ומתקני אגירה

תחום התייעלות אנרגטית הינו תחום בעל חשיבות גדולה לבעלי נכסים המעוניינים לשפר ולהוריד את ההוצאות התפעוליות השוטפות מטעמם. לעיתים שיעור החסכון בהטמעת טכנולוגיות בתחום גדול יותר מכל תמורה שתתקבל
ממערכות סולאריות לאורך תקופה של 25 שנה. החברה משלבת את תחום ההתייעלות האנרגטית במודל 360 (היפר לינק) מטעמה. פעילות החברה בתחום:
– הטמעת טכנולוגיות חדשניות לצמצום צריכה במבנים כולל טכנולוגיות חדשניות
שאינן בתחומים הסטנדרטיים המקובלים בתחום (תאורה, חימום מים ומזגנים).
– הקמת מתקני אגירה מותאמים לגודל המערכות תוך בחינת שימוש בטכנולוגיות
חדשניות עבור מערכות מסחריות, ביתיות ועמדות הטענה לרכבים.
– פיתוח וקידום טכנולוגיות להתייעלות אנרגטית דרך אתרי מחקר ומודלים נוספים.

קרא עוד

התייעלות אנרגטית ומתקני אגירה

תחום התייעלות אנרגטית הינו תחום בעל חשיבות גדולה לבעלי נכסים המעוניינים לשפר ולהוריד את ההוצאות התפעוליות השוטפות מטעמם. לעיתים שיעור החסכון בהטמעת טכנולוגיות בתחום גדול יותר מכל תמורה שתתקבל
ממערכות סולאריות לאורך תקופה של 25 שנה. החברה משלבת את תחום ההתייעלות האנרגטית במודל 360 (היפר לינק) מטעמה. פעילות החברה בתחום:
– הטמעת טכנולוגיות חדשניות לצמצום צריכה במבנים כולל טכנולוגיות חדשניות
שאינן בתחומים הסטנדרטיים המקובלים בתחום (תאורה, חימום מים ומזגנים).
– הקמת מתקני אגירה מותאמים לגודל המערכות תוך בחינת שימוש בטכנולוגיות
חדשניות עבור מערכות מסחריות, ביתיות ועמדות הטענה לרכבים.
– פיתוח וקידום טכנולוגיות להתייעלות אנרגטית דרך אתרי מחקר ומודלים נוספים.

קרא עוד

בתים פרטיים ובתים משותפים

מערכות סולאריות לבתים פרטיים ובתים משותפים- החברה מעניקה 'פתרון 360' לבתים פרטיים ונחלות חקלאיות ולצרכים השונים מטעמם, הפתרון כולל:

א. הקמת מערכות ביתיות ומסחריות בחממות חקלאיות.
ב. פיתוח והתאמת תשתית רלוונטית.

ג. פתרונות רישוי ואדריכלות והסדרות היתרים למבנים.

ד. הקמת קירויים במעטפת קלה ובאופן שונה מקירויים סטנדרטים בעלי צורך בנשיאת משקל של מערכות כבדות.

ה. פיתוח עמדות הטענה לרכבים חשמליים המשלבים מתקני אגירה.

ו. הטמעת טכנולוגיות נוספות רלוונטיות למבנה בתחום של התייעלות אנרגטית

קרא עוד

התייעלות אנרגטית ומתקני אגירה

תחום התייעלות אנרגטית הינו תחום בעל חשיבות גדולה לבעלי נכסים המעוניינים לשפר ולהוריד את ההוצאות התפעוליות השוטפות מטעמם. לעיתים שיעור החסכון בהטמעת טכנולוגיות בתחום גדול יותר מכל תמורה שתתקבל
ממערכות סולאריות לאורך תקופה של 25 שנה. החברה משלבת את תחום ההתייעלות האנרגטית במודל 360 (היפר לינק) מטעמה. פעילות החברה בתחום:
– הטמעת טכנולוגיות חדשניות לצמצום צריכה במבנים כולל טכנולוגיות חדשניות
שאינן בתחומים הסטנדרטיים המקובלים בתחום (תאורה, חימום מים ומזגנים).
– הקמת מתקני אגירה מותאמים לגודל המערכות תוך בחינת שימוש בטכנולוגיות
חדשניות עבור מערכות מסחריות, ביתיות ועמדות הטענה לרכבים.
– פיתוח וקידום טכנולוגיות להתייעלות אנרגטית דרך אתרי מחקר ומודלים נוספים.

קרא עוד

בתים פרטיים ובתים משותפים

מערכות סולאריות לבתים פרטיים ובתים משותפים- החברה מעניקה 'פתרון 360' לבתים פרטיים ונחלות חקלאיות ולצרכים השונים מטעמם, הפתרון כולל:

א. הקמת מערכות ביתיות ומסחריות בחממות חקלאיות.
ב. פיתוח והתאמת תשתית רלוונטית.

ג. פתרונות רישוי ואדריכלות והסדרות היתרים למבנים.

ד. הקמת קירויים במעטפת קלה ובאופן שונה מקירויים סטנדרטים בעלי צורך בנשיאת משקל של מערכות כבדות.

ה. פיתוח עמדות הטענה לרכבים חשמליים המשלבים מתקני אגירה.

ו. הטמעת טכנולוגיות נוספות רלוונטיות למבנה בתחום של התייעלות אנרגטית

קרא עוד

התייעלות אנרגטית ומתקני אגירה

תחום התייעלות אנרגטית הינו תחום בעל חשיבות גדולה לבעלי נכסים המעוניינים לשפר ולהוריד את ההוצאות התפעוליות השוטפות מטעמם. לעיתים שיעור החסכון בהטמעת טכנולוגיות בתחום גדול יותר מכל תמורה שתתקבל
ממערכות סולאריות לאורך תקופה של 25 שנה. החברה משלבת את תחום ההתייעלות האנרגטית במודל 360 (היפר לינק) מטעמה. פעילות החברה בתחום:
– הטמעת טכנולוגיות חדשניות לצמצום צריכה במבנים כולל טכנולוגיות חדשניות
שאינן בתחומים הסטנדרטיים המקובלים בתחום (תאורה, חימום מים ומזגנים).
– הקמת מתקני אגירה מותאמים לגודל המערכות תוך בחינת שימוש בטכנולוגיות
חדשניות עבור מערכות מסחריות, ביתיות ועמדות הטענה לרכבים.
– פיתוח וקידום טכנולוגיות להתייעלות אנרגטית דרך אתרי מחקר ומודלים נוספים.

קרא עוד

תחומי פעילות ופיתוח

Solar360 פועלת בתחומי הפעילות הבאים:

undraw_online_resume_qyys.png

התייעלות אנרגטית ומתקני אגירה

undraw_online_resume_qyys.png

בתים פרטיים ובתים משותפים

מערכות סולאריות לבתים פרטיים ובתים משותפים- החברה מעניקה 'פתרון 360' לבתים פרטיים ונחלות חקלאיות ולצרכים השונים מטעמם, הפתרון כולל:
א. הקמת מערכות ביתיות ומסחריות בחממות חקלאיות. ב. פיתוח והתאמת תשתית רלוונטית.
ג. פתרונות רישוי ואדריכלות והסדרות היתרים למבנים.
ד. הקמת קירויים במעטפת קלה ובאופן שונה מקירויים סטנדרטים בעלי צורך בנשיאת משקל של מערכות כבדות.
ה. פיתוח עמדות הטענה לרכבים חשמליים המשלבים מתקני אגירה.
ו. הטמעת טכנולוגיות נוספות רלוונטיות למבנה בתחום של התייעלות אנרגטית
undraw_online_resume_qyys.png

טכנולוגיה

התחום הטכנולוגי הינו תחום אותו הגדירה Solar360 כתחום משמעותי ובעל חשיבות רבה עבורה המבדל אותה בידול משמעותי בשירותים, בתוצרי הפעילות ובתפיסה הטכנולוגית/עסקית מטעמה. החברה מאמינה כי מערכות סולאריות הן הרבה יותר ממערכות שלאחר בנייתן יש רק לתחזקן כמקובל היום בתחום. לתפיסתנו יש להעניק פתרונות טכנולוגיים נוספים למערכות קיימות אשר ישפרו את ביצועיהן גם לאחר הקמתן בהיבטים של תפוקה, תחזוקה ותפעול שוטף ובהיבטים אחרים של פיתוח והצבת מערכות סולאריות שלא רק על גגות מבנים. חזון החברה הוא ליצור באמצעות טכנולוגיות אלו ותכנון אדריכלי ירוק מבנים מופחתי אנרגיה ואף מאופסי אנרגיה. לשם כך פעילות החברה מתמקדת בתחום בהיבטים הבאים: - קליטת טכנולוגיות חדשניות מהארץ ומהעולם. - פיתוח של טכנולוגיות באופן עצמאי. - הקמת אתרים ניסיוניים להטמעת טכנולוגיות והוכחת היתכנות. - שותפות בתכנון פרויקטים פורצי דרך בתחום.
undraw_online_resume_qyys.png

מבנים מסחריים ותעשייתיים

יזמות, מימון, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקת מערכות סולאריות מסחריות למבנים מסחריים ותעשייתיים. בתחום הנ"ל החברה מעניקה גם פתרונות נוספים הכוללים מעטפת נוספת (הפניה למודל 360 בהיפר לינק) למבנים הכוללים גם פתרונות בהתייעלות אנרגטית בפנים המבנה, מתקני אגירה ועמדות הטענה לרכבים חשמליים, קירוי, פתרונות רישוי ורגולציה
undraw_online_resume_qyys.png

אגרו וולטאי- חקלאות סולארית

תחום זה הינו תחום טרום רגולטורי וחדשני העתיד להתפתח בשנים הקרובות להיקפים משמעותיים באמצעות רגולציה עתידית. רגולציה זו תתבסס על תוצאות אתרים מחקריים נבחרים אשר יבחנו מודלים חקלאיים סולאריים משולבים. גישתנו בתחום הנ"ל מטעמנו היא לא 'לכפות' על הגידול מספר רב של מערכות כמו בהצבה רגילה של מתקנים בשדה רגיל אלא להתחשב בתנאי הגידול והתפעול הנדרשים ולתכנן את הפעילות האגרו סולארית בהתאם לכך. גישה זו מצריכה תכנון מתחמים באופן שונה מהקיים תוך התחשבות בצרכי מערכות סולאריות וסוגי הגידולים ובהיבטי תפעול. צורך נוסף בתחום הוא בפיתוח טכנולוגיות סולאריות מותאמות לחקלאות וטכנולוגיות תפעוליות לפעילות שוטפת בתחום האגרו-וולטאי. שירותי החברה בתחום הנ"ל: - קידום אתרי מחקר והדגמה באמצעות שותפים נבחרים בתחום, טכנולוגיות ואנשי אקדמיה. - פיתוח ותכנון מתחמי אגרו סולאר עתידיים היכולים לשלב מספר סוגי גידול בהתאם לתא השטח הרלוונטי, מיקומו האקלימי, סוג הקרקע ולסוג הלקוחות: קיבוצים, מושבים ונחלות חקלאיות פרטיות. - התאמה טכנולוגית ותכנונית לסוג הגידול- החברה פועלת באמצעות שותפים טכנולוגיים וטכנולוגיות נבחרות מהארץ ומהעולם באיתור, ייזום ופיתוח טכנולוגיות סולאריות המותאמות לחקלאות. - הקמת מערכות סולאריות על חממות.