חדשנות טכנולוגית וסביבתית פוגשים חזון חברתי

טכנולוגיה

חברת Solar360 הינה חברה מוטה טכנולוגית המקפידה לקחת חלק פעיל בשיתופי פעולה ותהליכי פיתוח של טכנולוגיות סולאריות מתקדמות הקיימות כיום וטכנולוגיות עתידיות. החברה פועלת לשיתוף פעילות פיתוח של פרויקטים מחקריים בתחום והקמת מרכז מחקרי לטכנולוגיות עתידיות ואתרים ניסיוניים. 

קרא עוד

סביבה

Solar360 שמה לעצמה דגש בפיתוח חזון סביבתי וטכנולוגי.  החברה פועלת במסגרת הפעילות מטעמה לפיתוח מרכז מחקר ופעילות פיתוח טכנולוגית בתחום טכנולוגיות סולאריות, ובנייה ירוקה. חזון טכנולוגי זה עתיד להשפיע על הסביבה האורבנית העתידית ועל סביבות מגורים נוספות ולייצר מבנים מופחתי אנרגיה וזיהום, תכנון ירוק וניצול שטחים סביבתיים בצורה מיטבית וחדשנית.  

קרא עוד

חברה

לחברת Solar360 תפיסת עולם ייחודית המשלבת את הפעילות העסקית יחד עם היבט חברתי וסביבתי. מייסדי החברה פועלים בהיבט החברתי עם חברה לתועלת הציבור מעגל 360 העוסקת בפעילות עם אוכלוסיות קצה –  נוער וחיילים בסיכון ובסכנה. Solar360 מפרישה מהכנסותיה ומכל פעילות או פרויקט לאורך כל שלביו סכום קבוע מהיקף הפעילות הנתרם לפרויקטים ולפעילויות השונות מטעם מעגל 360.

קרא עוד
גלילה לראש העמוד